Barion Pixel

Égető kérdések – miért kell a kábeleket bejáratni?

AudioQuest Cinnamon USB és HDMI kábelek
USB és digitális audio – tényleg csak nullák és egyesek?
2021.07.12.
Schnerzinger telepítés - AudioMe Consult
Mi a jelentősége egy dedikált tápösvénynek?
2022.04.15.

Kábel bejáratás az AudioQuest gyárban - Égető kérdések - miért kell a kábeleket bejáratni?

Nem placebo, valós jelenség! Tapasztalati tény, hogy az új audio kábelek hangja megváltozik, miután bekerülnek egy audio rendszerbe. Kis idő elteltével elindul egy folyamat, amelynek során a hangkép folyamatos változás mutat, majd beáll egy nyugalmi állapot. A változás általában az első 200-400 óra után következik be: a hang sokkal jobb lesz, mert a kábelek „beállnak, beégnek” vagy az elterjedt kifejezéssel élve „bejáródnak”. A jelenség tehát ismert, de mi áll a hátterében? Erre az égető kérdés-re próbálunk választ adni – olvasson tovább!

A kábelek bejáratása, bejáródása komoly vitákat tud kiváltani – elsősorban a kábelszkeptikusok részéről. Akik már a kábelek hangra gyakorolt hatását is megkérdőjelezik, azok számára a kábelek bejáródás miatti változása lehet az igazi vörös posztó. Mielőtt azonban tovább mennénk, le kell szögeznünk valamit: nem placebo hatásról van szó, a jelenség valós, a fül nem csak megszokja a hangot. Most jószándékkal tekintsünk el a legfontosabb kérdésektől, nevezetesen, hogy a szkeptikusok tettek-e valaha próbát, voltak-e már fülvizsgálaton, elég korrekt-e a rendszerük stb. és nézzük meg, hogy egy nyitott, de a témában járatlan, nem igazán szakavatott zenehallgató milyen kérdéseket tenne fel: Miért kell bejáratni a kábeleket? Mennyi ideig tart a folyamat? Egy csapásra történik meg, vagy közben is változik a kábelek hangja? Túl lehet-e járatni egy kábelt? Kijáródhatnak-e? Ugyanannyi ideig járódik be egy interkonnekt, mint egy tápkábel? Számít a keresztmetszet? Létezik erre a célra valamilyen speciális eszköz?

Kábel bejáratás az AudioQuest gyárban - Égető kérdések - miért kell a kábeleket bejáratni?

Ezek csakugyan égető kérdések, vegyük hát őket sorjában. Először is, a folyamatra nem feltétlenül a bejáratás a legjobb kifejezés, hanem az angol burn-in/beégetés talán a szerencsésebb, mivel a bejáratás leginkább az egyirányú mechanikai jelenségekkel kapcsolatban használatos és egy visszafordíthatatlan folyamatot jelöl: a bejáratott autó például többé „nem járódik ki”. A kábelek és kondenzátorok ezzel szemben nem „bejáródnak”, hanem inkább „megformázódik a dielektrikumuk”, ami azt jelenti, hogy időbe telik, amíg a dielektrikum anyaga alkalmazkodik a feltöltött állapothoz. Ez a folyamat hallható is, és végső soron ez ad magyarázatot a jelenségre. Ugyanakkor ez a folyamat a tapasztalatok szerint nem állandó, szembesülhetünk a „kijáródással” is – de erről később.

Mi van a háttérben, mi a magyarázat? A kábelek bejáratása során változások mennek végbe a vezető anyagában és a szigetelésben/dielektrikumban egyaránt. Fizikai szempontból a kábelek “bejáródásának”, beállásának jelensége szorosan összefügg az anyagok elektromos és mágneses energiát tároló képességével. Ennek egyik mennyisége az elektromos szuszceptibilitás vagy más néven dielektromos szuszceptibilitás, amely azt méri, hogy a szigetelő mennyire polarizálódik külső elektromos tér hatására. A jó dielektrikum poláros molekulái a külső elektromos tér rákapcsolásakor az erőtér irányába állnak be. Ez a dielektromos polarizáció jelensége. A “jó” jelző ebben a vonatkozásban nem a hangzásra gyakorolt hatás, hanem a szigetelési képesség szempontjából értendő. A jelenség fizikai hátterével a folytonos közegek elektrodinamikája, azon belül a dielektrikumok elektrosztatikája foglalkozik.

Kábel bejáratás az AudioQuest gyárban - Égető kérdések - miért kell a kábeleket bejáratni?

Az új kábelekben a gyártási folyamatnak köszönhetően gyakran egy elég magas elektromos töltés mérhető, illetve a vezető és a szigetelőanyag közé gázok is bejuthatnak, ezek együttesen pedig nyers, kemény, zárt, fényes, részlettelen és dinamikátlan hangot eredményeznek – főleg a basszusban. A kábel vezetője és dielektrikuma körül fennálló töltést semlegesíteni kell, ehhez pedig arra van szükség, hogy a vezető jelet kapjon. Ahogy a vezetőkre feszültséget kapcsolunk, a dielektrikum (szigetelés) elektromos jellemzői megváltoznak. Molekuláris szinten az elektromos töltések az alkalmazott jelnek megfelelően újra elosztódnak, ezáltal polarizálva a dielektrikumot. Ez viszont észrevehető és mérhető hatást gyakorol a kábelen áthaladó jelekre. A hatás tekintetében az alig észrevehetőtől a nagyon nyilvánvalóig minden elképzelhető a jel frekvenciájának és amplitúdójának függvényében, valamint a lejátszó berendezés és rendszer minőségétől függően. Mindeközben a dielektrikum polarizációja fokozatosan stabillá válik, és a kábelen áthaladó frekvenciák és jelszintek átlaga által befolyásolt elektromos jellemzőket vesz fel. Amint ez megtörténik, az áthaladó jelre gyakorolt hatás többé már nem válik véletlenszerűvé, az állapot stabilizálódik, csökkentve vagy minimalizálva a kábel által korábban okozott bármilyen jellegzetességet: a kábel ezzel elérte „ideális állapotát”, bejáródott.

A bejáródást vagy a bejáratatlanságot amiatt is érdemes nagyon komolyan venni, mert egy adott kábel hangját csak abban az esetben lehet pontosan megítélni, ha az túljutott már a bejáródási folyamaton, ellenkező esetben a pillanatnyi állapota nem tükrözi a valós képességeit. A „kábel hangja” pedig igazából akkor ideális, ha az nem létezik, hanem „eltűnik a zene útjából” és lehetővé teszi a vele összekötött audio berendezések hangjának megszólalását – ez azonban a gyártók ígéretei ellenére szinte soha vagy csak a legritkább esetben valósul meg és akkor is inkább csak a legmagasabb szintű kábelek esetén. Általános tapasztalat, hogy a komoly gyártók modellválasztékában egyre feljebb lépkedve általában mindig egyre kevesebbet hallunk a kábelből és egyre többet a zenéből.

Kábel bejáratás az AudioQuest gyárban - Égető kérdések - miért kell a kábeleket bejáratni?

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a bejáródás során a kábelek hangja periodikusan, esetenként véletlenszerűen változik, de a változás mértéke csökkenő intenzitású, és növekvő periódusú, míg végül beáll a végső nyugalmi állapot. Egy gyakorlati példával élve, miután jelet kap, egy vadonatúj kábel hangja általában elhúz a magas (vagy mély) irányba, majd némi idő elteltével épp ellenkezőleg, mély (vagy magas) tónusúvá válik, melynek mértéke akár extrém is lehet. Kis idő múlva újra megtörténik a tónusváltás, de annak időtartama lecsökken, majd ez folytatódik újra és újra, miközben a változás mértéke is egyre kisebb lesz és egyre rövidebb ideig is tart. A végső fázisban akár 1-2 óra alatt is megfordulhat a hallott hangszín, majd amikor nem történik további változás, konstatálhatjuk, hogy a kábel beállt, bejáródott. Az, hogy a már említett energia tároló képesség miatt pontosan mennyi időre és használatra van szükség a bejáródáshoz függ a kábel megépítésétől (geometriájától), a felhasznált anyagoktól és a vezetőanyagot a gyártás során ért kezelésektől is, általában 200-400 órát vesz igénybe.

Hacsak a kábeleket nem húzzák ki hosszú időre, akkor nem állnak vissza teljesen az eredeti, nyers állapotukba. A hallgatási tapasztalatok szerint azonban idővel minden nem használt kábel hangzása, minősége leromlik és ez igazolja, hogy a beállás/bejáródás ugyan hosszú távú, de nem egy állandó jelenség. Ennek az az oka, hogy minden dielektrikum fokozatosan depolarizálódik, ha már nincs kitéve periodikus jeleknek. Hogy ez mennyi ideig tart, az elsősorban a szigetelés minőségétől függ. Egy hosszabb szabadságról visszatérve ezért hallhatjuk a rendszerünket gyengébbnek, majd ekkor az újra járódás, újra kondícionálás hatásaival szembesülünk, ez azonban rövidebb időt vesz igénybe, mint a legelső esetben.

Kábel bejáratás az AudioQuest gyárban - Égető kérdések - miért kell a kábeleket bejáratni?

Fontos kérdés, hogy fel lehet-e gyorsítani a bejáródás folyamatát? A válasz: igen, léteznek ehhez gyártott eszközök a piacon. Az AudioQuest például egy általuk kifejezetten erre a célra fejlesztett berendezéssel gyárilag több lépcsőben előkondícionálja, járatja a magasabb kategóriájú kábeleket, először még a kábeldobon, majd az elkészült kábelek a csomagolás előtt kapnak még egy járatást, amelynek célja nem más, mint a kábel dielektrikumának stabilizálása, hogy a nem polarizált dielektrikum káros hatásait ezzel is minimalizálni lehessen. Ennek megtörténtét a csomagolásba helyezett „Burned in, ready to use – bejáratva, használatra kész” kártya jelzi, ezután a saját audio rendszerben már csak egy rövid időre van szükség a kábelek végső beállására. A bejáratás idejét az adott kábeltípushoz (interkonnekt, hangfalkábel, tápkábel), annak keresztmetszetéhez és szigeteléséshez igazítják, mert ugyan zenehallgatás során a kábeleket nem lehet „túljáratni”, de az az energia, amelyet a bejárató eszköz kibocsájt túl hosszú idő alatt már ezt eredményezhetné és ebben az esetben a hangzásra nézve már káros jellemzők jelentkeznének.

A prekondícionáláshoz szervesen kapcsolódik az AudioQuest szabadalmaztatott DBS aktív dielektromos rendszere, amely a kialakítása révén folyamatosan fenntart egy nagyon alacsony elektromos feszültséget a kábelben. Erre azért van szükség, mert ha a dielektrikum a DBS révén nem lenne elektromosan kezelve, akkor az energia elnyelés és a nem lineáris energiakibocsátás révén a különböző frekvenciákon és energia szinteken eltérő mértékű időkésés (fáziseltolódás) menne végbe benne. A DBS-sel szerelt kábel a dielektrikumot egy erős és stabil elektrosztatikus mezőbe helyezi, amely onnantól kezdve szaturálja (egy irányba rendezi) a szigetelés molekuláit, hogy a kábelt megszerelték, azaz rákerültek a csatlakozók, ezen túl pedig egy rádiófrekvenciás zajcsapdát is tartalmaz.

Kábel bejáratás az AudioQuest gyárban - Égető kérdések - miért kell a kábeleket bejáratni?

Láthattuk, hogy az audio kábelek dielektrikumával az a probléma, hogy lelassítja a jel mágneses mezejét. A késleltetés mértéke minden frekvencián és amplitúdón eltérő. A nem lineáris fázishibákat az AudioQuest DBS két módon csökkenti. Elsősorban azáltal, hogy állandó elektrosztatikus mezőt tart fenn a szigetelőanyagon, annak molekulái polarizálódnak, jelentősen csökkentve az említett hibákat. Másodsorban pedig az anyag szaturálásával (telítésével) a szigetelés már nem képes több energia elnyelésére, ezért nem is tudja kibocsájtani azt egy későbbi időpontban. A DBS-sel tehát a bejáratás ideje lerövidül, a bejáratott kábel pedig folyamatosan top állapotban marad.

Összegezve: csak a bejáratott kábelek által kínált hangkép felel meg a gyártó elképzelésének, a változásért pedig a dielektrikum tulajdonságai, a dielektromos polarizáció tehető felelőssé. A bejáratott kábelek dielektrikuma egy hosszabb nyugalmi idő után depolarizálódik, ebben az esetben újra kell őket járatni, de ez a folyamat már sokkal kevesebb időt vesz igénybe, a DBS használatával pedig a bejáratás ideje lerövidül és a bejáratott kábel ideális állapotban marad.