Barion Pixel

Kábelszerelés – egyedi kábelek, AudioQuest gyári minőségben

KEF Meta (és egyéb) technológiák
KEF Meta (és egyéb) technológiák
2023.03.23.
Lerántjuk a leplet az MQA formátumról
Lerántjuk a leplet az MQA formátumról
2023.03.23.

Az AudioMe már AudioQuest kábelszerelési szolgáltatást is kínál – gyári AudioQuest minőségben! Az AudioQuest kábelei a „A ne árts!” megközelítésre és a „négy alapelem”-re épülnek, szolgáltatásunk 100%-ban ennek megfelelő.

Kábelszerelés - egyedi kábelek, AudioQuest gyári minőségben

Az AudioMe már AudioQuest kábelszerelési szolgáltatást is kínál – gyári AudioQuest minőségben! Az AudioQuest kábelei a „A ne árts!” megközelítésre és a „négy alapelem”-re épülnek, szolgáltatásunk 100%-ban ennek megfelelő.

Az AudioMe Consult az AudioQuest kábelek importőreként a gyártó magas minőségi elvárásait is teljesítő és annak megfelelő kábelszerelési szolgáltatást kínál ügyfelei részére. Kábelszerelés szolgáltatásunk egyedi hosszúságú AudioQuest kábelek gyártására, kábelezési tanácsadásra és meglévő AudioQuest kábelek újra konfekcionálására terjed ki. Eredeti AudioQuest alapanyagokat és ahol szükséges, ott gyári forraszanyagot, illetve csatlakozókat használunk.

Kábelszerelés - egyedi kábelek, AudioQuest gyári minőségben
Minőségi eszközökkel és alkatrészekkel

A kábelgyártás elsődleges feladata a zaj minimalizálása és a torzítás csökkentése – mindez a „Do No Harm!” (Ne árts!) vezérelv mentén történik, hiszen az a zenei információ, ami a folyamat közben elveszett, már soha többé nem nyerhető vissza.

Az AudioQuest által gyártott kábelek a tervezés és a gyártás során négy alapvető fundamentumra – tömör vezetők, irányítottság, zaj disszipáció és a vezetőanyag anyagminősége – épülnek. Erre a négy alapelvre úgy is tekinthetünk, mint az AudioQuest kábelkészítési alapreceptjére.

A zaj és a zaj következtében az audio jelet érő károsodás minimalizálása mindig az AudioQuest filozófiájának központi eleme volt, de egyúttal folyamatosan fejlődnek azok a módszerek, amelyek révén az AQ szembe száll ezekkel a kihívásokkal. Jóllehet, még mindig van négy olyan alappillér, amely a felhasznált alapanyagokat és a tervezési filozófiát jellemzi, egyre több technológia keresztezi egymást, sőt esetenként túl is léptek már az AQ által kezdetben meghatározott eredeti négy alapelemen. Több közülük annyira jelentős, hogy külön is láthatóvá kellett tenni őket. Maga a zaj disszipáció például önmagában egy olyan átfogó Elem, amely alá számos ilyen jelentős technika és technológia tagozódik be. Bár a kábelgeometria már nem szerepel a Négy Elem egyik önálló tagjaként, továbbra is elválaszthatatlanul kapcsolódik a kábelek tervezésének és gyártásának összes többi Eleméhez. Az audio kábelek torzítás és zaj csökkentő képességeit és ezáltal az általuk képviselt minőséget végső soron az határozza meg, hogy tervezőik a rendelkezésre álló anyagok és gyártástechnológiai eljárások közül melyek mellett teszik le a voksot. A négy alapelem és azok jelentőségének megismerésével jobban megérthető a teljes AudioQuest termékpaletta. Vegyük hát sorjába az AudioQuest „Négy Alapemét”!

Kábelszerelés - egyedi kábelek, AudioQuest gyári minőségben
Évtizedes tapasztalattal

Tömör vezetők. A sodrott vezetőket használó kábelekben kialakuló torzításért leginkább a szálak között fellépő kölcsönhatás tehető felelőssé, erre problémára pedig a tömör vezetők jelentik a legteljesebb megoldást. Megfelelő geometriai elrendezés esetén, például a féltömör vezetők koncentrikusan csavart kialakításával, azonban mindez elkerülhető. Mivel a tömör vezetőben a jel megtartja pozícióját, nem ugrál szálról szálra és ezáltal az egyes szálak közötti mágneses kölcsönhatás sem jön létre, ennek eredményeként a jel kevésbé torzul és jobb a hangminőség. A geometria, vagyis a vezetők közötti kapcsolat határozza meg egy kábel alapvető elektromos jellemzőit. Az ellentétesen csavart spirál irányú geometria használatával a negatív vezetők az egyik, míg a pozitív vezetők – miközben azok körbefogják a negatív szálakat – a másik irányba csavarodnak. Ez az elrendezés biztosítja a pozitív és negatív vezetők közötti legkisebb kölcsönhatást és csökkenti az őket körülvevő mágneses mezők által okozott torzítást.

Irányítottság. Minden húzott fémvezető egy nem szimmetrikus, halszálka-szerű szemcseszerkezettel rendelkezik. Mivel a legmagasabb rádiófrekvenciák (RF) a vezetőnek ezen a deformált külső felületi rétegén haladnak és emiatt ki vannak téve a skin effektusnak, ez azt eredményezi, hogy a rádiófrekvenciás impedancia az egyik irányban megnő a másik irányhoz képest. Mivel az indukált RF zaj parazitikus jellegű (és nem az elsődleges jellel együtt terjed), a legkisebb ellenállás irányába halad. Az AudioQuest azzal optimalizálja a kábel és a rendszer teljesítményét, hogy minden vezetőt tesztel és annak megfelelő irányban használja azt, amely elvezeti az indukált zajt onnan, ahol egyébként a legnagyobb kárt okozná.

Zaj disszipáció. A nemkívánatos rádiófrekvenciás (RF) zajokra a kábelek mindig érzékenyek voltak és felszedték azokat. Ez a szennyezés végső soron elfedi és torzítja az audio/video jel kritikus részeit. Mivel ez a torzítást okozó (parazitikus) RF jel manapság sokkal inkább jelen van, mint korábban bármikor, ezért a zajszűrő technológiák egy szélesebb arzenáljára kell támaszkodnunk:

  • A ZERO technológia (zéró karakterisztikus impedancia) a lehető legszélesebb frekvenciatartományban alkalmazza az ultra-lineáris zaj disszipációt. Ez egyúttal kompresszió mentes tranziens áramátvitelt tesz lehetővé a tápellátás és a hangszórók/végerősítők vonatkozásában.
  • A (GND) földzaj disszipációs technológia egyedi fáziskioltó tömbje révén megszünteti az indukált RF-zajt
  • A már jól bevált DBS továbbfejlődött: már rádiófrekvenciás zajcsapdákat is tartalmaz, amelyek tovább csökkentik a dielektromos torzítást és az indukált zajt.
Kábelszerelés - egyedi kábelek, AudioQuest gyári minőségben
Gyári AudioQuest minőség

Fémminőség. Azok a nagy tisztaságú vezetőanyagok, amelyeknek külső felülete és belső kristályszerkezete is finomabb, ezzel jelentős mértékben csökkentik a zajt és a torzítást. A gondosan meghatározott vezetőanyag variációk és a vezetők keresztmetszetének kombinációja hatékonyan használható a kábel hangkarakterének meghatározásához, amely egy költséghatékony technika a nagy értéket képviselő, magas minőségű modellek esetében. Az AudioQuest három különböző, a magasabb kategória felé haladva egyre jobb minőségű rezet használ az összekötő, hangfal és tápkábeleiben, tömör ezüstöt a felső kategóriás kábelekben és ezüstözött rezet a video és digitális audio kábelekben. A dielektrikum (más szóval szigetelés) használata minden kábelben szükséges, mivel a pozitív és negatív vezetőt/vezetőket távol kell tartani egymástól. Sajnos azonban minden olyan esetben, amikor áram van jelen, a dielektrikum kölcsönhatásba lép a vezetővel, ennek a mellékhatásnak köszönhetően pedig befolyásolja a kábel hangminőségét. Amikor egy vezetőn áram halad át, a dielektrikum energiát nyel el a vezetőből, amelyet aztán később kiad magából, visszajuttatva azt a vezetőbe, de az energia elnyelése és kibocsátása közötti időeltolódás miatt a jel elkenődik, emiatt pedig a zenéből részletek tűnnek el. Ennek a negatív hatásnak a kiküszöbölésére az AudioQuest számos kiváló minőségű és a hangzásra nézve kedvező hatású szigetelőanyagot használ.

Mi érhető el a „Négy Alapelem” használatával? A tömör vezetők és azok átgondolt, rendezett kábelgeometriák mentén történő használata jelenti a legjobb, legideálisabb és legteljesebb megoldást a vezetőszálak közötti kölcsönhatás miatt fellépő torzítás csökkentésére. A nagyobb tisztaságú, simább felületű és belső kristályszerkezetű vezetőanyag nagymértékben csökkenti a zajt és a torzítást, az irányított vezetők pedig azáltal, hogy „irányítják” vagy elvezetik a nagyfrekvenciás zajt a legérzékenyebb áramköröktől, egyúttal minimalizálják is azt. A ZERO technológia (No Characteristic Impedance) a lehető legszélesebb frekvenciatartományban alkalmaz ultralineáris zajszűrést, amely egyúttal a kompresszió mentes tranziens áramátvitelt is lehetővé teszi, a Ground-Noise Dissipation (GND) technológia pedig egy egyedülálló fáziskioltó tömb segítségével semlegesíti az indukált RF-zajt. A szabadalmaztatott DBS aktív dielektromos rendszer már RF-zajcsapdát is tartalmaz, amely a dielektromos torzítást és az indukált zajt még tovább csökkenti.

Kábelszerelés - egyedi kábelek, AudioQuest gyári minőségben
Egyedi kábelek, minőségellenőrzéssel

A fenti négy alapelem használatán túl a gyártás során az AudioQuest természetesen további technológiákat, eljárásokat, (pl. DBS, NDS, forrasztás mentes terminálás/krimpelés, kiváló minőségű csatlakozók használata) is alkalmaz a lehető legjobb hangminőség elérése érekében, de ezek a fejlesztés legfontosabb sarokpontjai. A kábelszerelés során az AudioMe is tökéletesen a fentiek szerint jár el: az adott kábelhez legmegfelelőbb, egyre jobb minőségű AudioQuest csatlakozókat használjuk. A Rocket 11 és 22 hangfalkábelekhez a Sure Grip 100-as a Rocket 33-hoz a Sure Grip 300, a Rocket 44 és 88-hoz pedig a Series 507-es banándugót/sarut. A felső kategóriás kábelek szerelésekor a Series 1000 csatlakozók használata is indokolt lehet. Az interkonnektek szerelése is közvetlen krimpeléssel történik, gyári célszerszámmal és csatlakozókkal. Sem a hangfalkábelek, interkonnektek, sem a tápkábelek szereléséhez nem használunk forraszanyagot, mert az AudioQuest – ahol az lehetséges – a forrasztásmentes csatlakozásokat részesíti előnyben. Ennek az az oka, hogy a forraszanyag egy plusz réteget képez, amin a jelnek még át kell haladnia, ezt pedig a jobb hangminőség érdekében javasolt elkerülni. Abban az esetben, ha a forrasztás elkerülhetetlen, az AudioQuest saját forraszanyagát használjuk.

Az eltört vagy elhasználódott csatlakozók cseréje nem jelent problémát, azonban kifutott modellek újra konfekcionálása esetén előfordulhat, hogy a csatlakozók más kivitelűek – a gyári szerelés minősége azonban minden esetben garantált. Ha van olyan AudioQuest kábele, amelyet szeretne újra gyári állapotban látni, juttassa el hozzánk és szerelését munkatársunk gyors határidővel elvégzi.

A fenti AudioQuest technológiák elemei minden AQ kábelkategóriában egyre inkább megjelennek, végső soron tehát minél feljebb lépünk, annál többet hallunk, de nem a kábelből, hanem a ZENÉBŐL, mert közelítünk a még tisztább, természetesebb, nagyobb dinamikát közvetítő és a legfinomabb árnyalatokat is kifejező élmény felé. A tökéletes minőségű kábelszerelés szolgáltatásunk is hozzájárul ahhoz, hogy „tökéletes hangot szállítsunk.”